Οι ακόλουθοι κανόνες λειτουργίας θεσπίστηκαν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή …..

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη και ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του ——.– όσο και για τα εγγεγραμμένα μέλη του. Η ευθύνη της ενημέρωσης για την αλλαγή ανήκει στο μέλος. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών του —–.– αποτελεί απόδειξη σιωπηρής αποδοχής τους. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του ——.–, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του ——.– ή εκπομπή του ——.–, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ——.–, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.